• 14
  • 11
  • 8
  • 1
  • Untitled-1
  • 2
  • 3

I 2007 vart selskapet Øygardsbåtane reetablert og Vestgar kjøpt tilbake til fartsområdet som veteranskip. Mange frivillige har i åra etter lagt ned eit stort arbeid med restaurering av skipet, og oppnådde i 2012 å få attende passasjersertifikatet. «Vestgar» vart tildelt status som verna skip i 2008, og skal gjennomgå ei restaurering tilbake til slik skipet var i perioden då det var i drift.